UZAVŘENÉ ALFAKRUHY

SÉRIE VEČERNÍCH KRUHŮ-WORKSHOPŮ, KDE PRACUJEME NA ZÁSADNÍCH MUŽSKÝCH TÉMATECH

CO JE ALFAKRUH?

 • Uzavřený večerní kruh chlapů u ohně na předem dané téma
 • Blok 5 workshopů, díky kterým můžeš udělat opravdovou změnu v životě
 • Stálá skupina mužů, která se podporuje navzájem v růstu
 • V čase mezi živými setkáními - 3 online sdílecí, které tě povzbudí ve tvých cílech
 • Prostor podívat se podrobně na danou oblast a bezpečně sdílet, co tě nejvíce brzdí
 • Setkání, na kterém dostaneš rozvíjející úkol speciálně tobě na míru
 • Místo, kde všechnu teorii hned zapojíš do reálného života

PRŮBĚH SETKÁNÍ

 • Koupání a WimHofovo dýchání (pro zájemce před kruhem)
 • Úvodní sdílení, co se u mě aktuálně děje a co mi přinesly zadané úkoly.
 • Téma kruhu - trocha teorie + techniky práce s tělem, cvičení nebo meditace
 • Sdílení na aktuální téma, zpětné vazby a výběr úkolů na další týdny.

PROČ UZAVŘENÁ SÉRIE?

Na běžných mužský kruzích u ohně probíráme, co se aktuálně děje v našich životech.
V uzavřeném Alfakruhu jsou vybrané konkrétní oblasti, které jsou součástí cesty muže osobním rozvojem. Každou postupně probereme a zároveň si vždy zvolíš svůj rozvojový úkol na míru.

Je víc času přímo pro tebe a stálá skupina nabízí velkou podporu.

Série je ideální pro dlouhodobý systematický rozvoj a začlenění probíraných témat do tvého života tak, aby ti pomohly v tom, co teď aktálně řešíš.


ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT SYSTEMATICKY A PRAVIDELNĚ.

V průběhu setkání tě připojíme do podporující WhatsAppové skupiny.
Můžeš ji využít ke sdílení i vzájemné podpoře v úkolech, které si pro sebe zvolíš. Často tam sdílíme fotky, jak se nám úkoly daří, což je skvělá vzájemná motivace.

Navíc v průběhu mezi živými setkáními, se potkáme několikrát ONLINE, abychom si posdíleli úspěchy i propady a připomenuli si naše úkoly a cíle, kam směřujeme.

Kdo vede uzavřené Alfakruhy?

Michal Kučera

Zakladatel Alfakruhu
pronajímatel nemovitostí a rizikový investor
lektor redvillage.cz

David Sýkora

Zakladatel Alfakruhu
stavař a fotograf

CO TI PŘINESE ALFAKRUH?

Pravidelnost a systém. Spousty mužů si stěžuje, že na sobě chtějí pracovat pravidelně a jeden seminář nestačí!

 • Partu podobně naladěných mužů, s kterými můžeš sdílet své problémy.
 • Místo, kde můžeš beze strachu projevit své emoce a pocity.
 • Místo, kde tě nikdo nebude hodnotit nebo soudit, ale naopak tě podpoří.
 • Najdeš odpovědi a zpětné vazby na tvé problémy.

KDE NAJDEŠ UZAVŘENÉ ALFAKRUHY?

Alfakruh Praha

Série 5 kruhů pro uzavřenou skupinu - 1x měsíčně

Alfakruh .......

Máš zájem o cyklus kruhů ve tvém městě?

REFERENCE UZAVŘENÉ KRUHY

Z tohoto běhu kruhů si především odnáším důvěru v sebe, že se o to co je pro mne důležité a ty kdo jsou pro mne důležité, jakož i o sebe, dokážu postarat. Buď se postarat osobně, nebo si nebát říci o pomoc. Navíc jsem se díky tomu zbavil úzkosti z interakce s neznámými lidmi. Dále mi úkoly, které jsme si v rámci kruhu stanovovali, pomohly zavést do života zvyky a rutinu, kterou jsem se sám marně snažil zavést roky.
Petr, alfakruh 2023
Vám Davide a Michale bych chtěl velmi poděkovat za zpětnou vazbu a postřehy při sdílení osobních témat a velká osobní povzbuzení na míru našim potřebám. Což je za mě jedna z nejpřínosnějších části setkávání, kdy při sdílení dáváte zpětnou vazbu a i na jejím základě úkoly na míru. Dále je pro mě nesmírně obohacující a zároveň povzbuzující otevřenost a důvěra všech zúčastněných chlapů.
Marek, alfakruh 2022
Pro mě osobně znamenal tenhle běh neuvěřitelný pokrok ve vnímání sama sebe. Převzal jsem odpovědnost za svůj život, vymanil se ze sebelítosti a začal jsem si mnohem víc věřit. Zvládnul jsem po pětadvaceti letech truchlit nad ztrátou táty, učím se přijmout a odpustit mámě, změnil se mi vztah k sobě samému. Jsem spokojenější, vyrovnanější, klidnější a žiju s lehkostí. Za to vše velké díky!
Ondřej, alfakruh 2023
Za mě je super věc ta kontinuální práce na tématech po delší čas, kterou poskytuje tento formát, v uzavřené bezpečné skupině chlapů. Asi moje největší změna je, že udělám víc kliků, než před začátkem kruhů. Jako podstatné vidím, že jsem si uvědomil některá svá "bebíčka" a zahájil práci na řešení. Celkově se cítím ve svém životě spokojenější.
Michal, alfakruh 2022
Já si odnáším něco dost podobného: důvěru v sebe, ze rozvod zvládnu, ze neskončím jako nějaký looser nebo bezdomovec. Myslím že mi to do života dostalo takovou zdravou mužskou energii a naději.
Petr, alfakruh 2023
Ahoj kluci, pro mne je to znovu objevování sebe sama a připomínání kým jsem. Baví mne určovat si úkoly a držet se na cestě po které kráčím. Díky kluci👍
Tomáš, alfakruh 2023
Ahoj kluci, pro mě je to pokračování cesty, možnost přednést věci , které bych se nikde jinde ani neodvážil vyslovit, protože se zneužíváním otevřenosti mám dost zkušeností. V tom je kruh zázračné místo, nikdo nikoho nehodnotí, akceptuje se tu individuálnost a to že jsme každý jiný.A přitom je mezi námi tolik společného. Díky za vedení pomoc v hledání
Josef, alfakruh 2023